Författarregister till Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok (Nordiska museet) [sv]

Other languages: Författarregister till Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok (swedish)

Person

Description

Författarregister till Fataburen är ett dataset som innehåller uppgifter om författare som publicerat artiklar i Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen.

Författarregistret sammanställdes ursprungligen i Fataburen år 1990 och omfattade alla författare som publicerat artiklar i Fataburen under perioden 1884-1989. Registret har sedan dess utökats och innehåller namn på författare som publicerat artiklar i Fataburen fram till 2018 då publiceringen av Fataburen upphörde.

För att en namn...

Författarregister till Fataburen är ett dataset som innehåller uppgifter om författare som publicerat artiklar i Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen.

Författarregistret sammanställdes ursprungligen i Fataburen år 1990 och omfattade alla författare som publicerat artiklar i Fataburen under perioden 1884-1989. Registret har sedan dess utökats och innehåller namn på författare som publicerat artiklar i Fataburen fram till 2018 då publiceringen av Fataburen upphörde.

För att en namnpost ska godkännas för publicering krävs namn (för- och efternamn), födelseår och ev. dödsår samt en auktoriserad källhänvisning, helst genom länkning och matchning mot annan auktoriserad öppen datakälla så som Wikidata eller Viaf eller kyrkoböcker och dödsböcker. Om det går att definiera livsroll är det önskvärt, men inte nödvändigt för att uppfylla kraven för miniminivån för publicering. [sv]

Dataset
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
01/06/2024 06:47:04
04/04/2024 09:11:04
In operation
Status
DigitaltMuseum
Purpose

Syftet med ”Författarregister till Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok” är att i linje med Nordiska museets uppdrag, som centralmuseum, bevara tillgängliggöra och initiera forskning om sina samlingar.

De bidragande författarna har i högsta drag bidragit till att tillgängliggöra och kontextualisera Nordiska museets och Skansens samlingar. Genom att publicera dessa namn som auktoriserad öppen data kan vi förtydliga och berika samlingarnas historia och betydelse.

Stiftelsen Nordisk...

Syftet med ”Författarregister till Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok” är att i linje med Nordiska museets uppdrag, som centralmuseum, bevara tillgängliggöra och initiera forskning om sina samlingar.

De bidragande författarna har i högsta drag bidragit till att tillgängliggöra och kontextualisera Nordiska museets och Skansens samlingar. Genom att publicera dessa namn som auktoriserad öppen data kan vi förtydliga och berika samlingarnas historia och betydelse.

Stiftelsen Nordiska museet, org.nr 802002-4686 , med postadress Box 27820, 115 93 STOCKHOLM, värnar om din personliga integritet och vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi strävar därför att ständigt skydda dina personuppgifter på bästa sätt samt följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Se länken https://www.nordiskamuseet.se/om-museet/integritetspolicy.

Uppgifterna som samlas in och behandlas i datasetet gör det för de här ändamålen och med följande lagliga grund (Läs mer om personuppgifter i Nordiska museets integritetspolicy -):

Samla in material av kulturhistoriskt värde.

Förmedla material av kulturhistoriskt värde till allmänheten, exempelvis genom (...) publicering på internet och sociala medier.

Förmedla material av kulturhistoriskt värde till forskning.

Bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer.

Skicka e-post till: dataskydd@nordiskamuseet.se om du vill komma i kontakt med oss i frågor om personuppgifter. [sv]


URI
http://kulturnav.org/5a10f039-2b24-4248-adff-f948e8eb8ca7
Download
Login/register to download the dataset content

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


R


S


T


U


V


W


Z


Name
Författarregister till Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok
Swedish

Description
Författarregister till Fataburen är ett dataset som innehåller uppgifter om författare som publicerat artiklar i Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen.

Författarregistret sammanställdes ursprungligen i Fataburen år 1990 och omfattade alla författare som publicerat artiklar i Fataburen under perioden 1884-1989. Registret har sedan dess utökats och innehåller namn på författare som publicerat artiklar i Fataburen fram till 2018 då publiceringen av Fataburen upphörde.


För att en namnpost ska godkännas för publicering krävs namn (för- och efternamn), födelseår och ev. dödsår samt en auktoriserad källhänvisning, helst genom länkning och matchning mot annan auktoriserad öppen datakälla så som Wikidata eller Viaf eller kyrkoböcker och dödsböcker. Om det går att definiera livsroll är det önskvärt, men inte nödvändigt för att uppfylla kraven för miniminivån för publicering.
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Default presentation
View overview
Purpose
Syftet med ”Författarregister till Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok” är att i linje med Nordiska museets uppdrag, som centralmuseum, bevara tillgängliggöra och initiera forskning om sina samlingar.

De bidragande författarna har i högsta drag bidragit till att tillgängliggöra och kontextualisera Nordiska museets och Skansens samlingar. Genom att publicera dessa namn som auktoriserad öppen data kan vi förtydliga och berika samlingarnas historia och betydelse.

Stiftelsen Nordiska museet, org.nr 802002-4686 , med postadress Box 27820, 115 93 STOCKHOLM, värnar om din personliga integritet och vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi strävar därför att ständigt skydda dina personuppgifter på bästa sätt samt följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Se länken https://www.nordiskamuseet.se/om-museet/integritetspolicy.

Uppgifterna som samlas in och behandlas i datasetet gör det för de här ändamålen och med följande lagliga grund (Läs mer om personuppgifter i Nordiska museets integritetspolicy -):

Samla in material av kulturhistoriskt värde.

Förmedla material av kulturhistoriskt värde till allmänheten, exempelvis genom (...) publicering på internet och sociala medier.

Förmedla material av kulturhistoriskt värde till forskning.

Bevara och arkivera material av kulturhistoriskt värde för kommande generationer.

Skicka e-post till: dataskydd@nordiskamuseet.se om du vill komma i kontakt med oss i frågor om personuppgifter.
Swedish

Dataset owner