Sommarström, Bo (1923 - 2008) [sv]

Sommarström, Bo (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Bo Sommarström, född 18 april 1923 vid Yangtse-floden i Hwangchow i Hubei, Kina, död 2008, etnograf, asienintendent vid Etnografiska museet, Stockholm. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/01/2020 08:54:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/828ff173-dab0-4e38-abfd-1a38a453ae0a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sommarström, Bo
Swedish

First name
Bo
Swedish

Last name
Sommarström
Swedish

Title
arkeolog

-Title
arkeolog
Swedish
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
forskare

-Title
forskare
Swedish
intendent

-Title
intendent
Swedish
Description
Bo Sommarström, född 18 april 1923 vid Yangtse-floden i Hwangchow i Hubei, Kina, död 2008, etnograf, asienintendent vid Etnografiska museet, Stockholm.
Swedish

Birth
18/04/1923

-Time
18/04/1923
Death
2008

-Time
2008
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Bo Sommarström, född 18 april 1923 vid Yangtse-floden i Hwangchow i Hubei, Kina, död 2008, etnograf, asienintendent vid Etnografiska museet, Stockholm. Vid 12 års ålder flyttade familjen till Sverige och Lidingö. Bo fick sin utbildning vid Stockholms Universitet med fil kand i etnologi, arkeologi och sinologi, senare blev han fil lic i etnografi. På Östasiatiska museet var han tf bibliotekarie och arkivarie under åren 1953-57. Han publicerade kinesiska arkeologiskrifter, särskilt ett par stora forskningsvolymer om Edsengol, den Inre Mongoliska ökenoasen inom Sidenvägen (1951-58). Under 1958-59 bedrev han doktorandstudier i ämnet ”Samisk jakt och fiske” samtidigt som han läste samiska. Som assistens åt Ernst Manker deltog han 1958-61 vid arkeologiska och etnologiska undersökningar, resultatet har publicerats i serien Acta Laponica. 1962 efterträdde han Ernst Manker som intendent för den samiska avdelningen på Nordiska museet. Här stannade han till 1967. Under perioden 1958-67 blev det flera forskningsresor i samiska områden på svensk, norsk och finsk sida. Undersökningarna gällde både fjäll- och skogssamiska områden samt även nybyggen. De grundligaste studierna bedrevs i Jokkmokk och Arjeplog, speciellt skogssamebyn Udtja, fjällsamebyn Tuorpon (som sen Hugh Beach senare skildrar i sin doktorsavhandling), Luokta-Mavas sameby, samt fiskesamerna i Tjäura och Tjeggelvas. 1967-88 återvände Bo till sitt andra stora intresseområde: Asien. Han verkade då som expert för Asien som förste intendent vid Etnografiska museet, nuvarande Folkens museum. Intresset för den samiska kulturen har han dock aldrig kunnat släppa. Under senare år har han ägnat tid åt den samiska trumman och shamanism, i dessa ämnen har han publicerat en rad artiklar. 1994 promoverades Bo Sommarström till fil dr h c vid Stockholms universitet för sina euroasiatiska skrifter och sitt museiarbete. I Udtja bedrev han ett omfattande fältarbete för sin avhandling. Under BS fältarbetet fotograferade han och gjorde en del intervjuer som några spelades in på band. BS producerade även en film om Udtja. Han engagerade sig också starkt för de problem som drabbade den samiska befolkningen, framför allt i Udtja sameby. Bland annat i en konflikt med Domänverket ang deras markanvändning 1972-1973. Arkivmaterialet donerades till Ájtte 1997 och består av totalt 19 arkivvolymer, innehållande 6 volymer pappershandlingar, 855 svartvita fotografier samt registerblad, 1 videoband, 12 kartor, 6 ljudband. Till arkivet hör också 20 foton av Lennart Johansson samt ett foto på Bo Sommarström av fotografen Bo Gabrielsson. Se även DUDDARIS nr 10. - Udtja, Etnologisk dokumentation av en sameby, av Bo Sommarström, bearbetning av Anna Westman. Han gifte sig 1947 med Inga Johanna Rydén. Son till missionärerna Josua och Herta. (Visual Arkiv, depå, Ájtte)

Swedish

Activity
, , Indien [sv]

-Place reference
, , Indien [sv]
--Place (text)
Indien
Swedish
, , Sverige [sv]

-Place reference
, , Sverige [sv]
--Place (text)
Sverige
Swedish
, , Japan [sv]

-Place reference
, , Japan [sv]
--Place (text)
Japan
Swedish
, , Kina [sv]

-Place reference
, , Kina [sv]
--Place (text)
Kina
Swedish
Geografiskt namn [sv]
Lappland

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
Lappland
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Etnografiska museet, Stockholm

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Etnografiska museet, Stockholm
Swedish
-Text
Bo Sommarström, Familjesidan, Dagens Nyheter, 2008-10-20
Swedish
Carlotta-SMVK
1015087

-Id
1015087
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462113
-Id
021037462113
-System
DigitaltMuseum