Published

Other languages: Publisert (norwegian bokmål), Publicerad (swedish), Avaldatud (estonian), Publisert (norwegian nynorsk)

Status (KulturIT AS [no])

Description
Publisert [no]
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:07:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/853a2d84-5b2b-11e2-bcfd-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Published
English

Publisert
Norwegian bokmål

Publicerad
Swedish

Avaldatud
Estonian

Publisert
Norwegian nynorsk

Description
Publisert
Norwegian bokmål

Posten är publicerad och därmed tillgänglig att använda och länka mot. Publicerade poster kan inte avpubliceras. Publicerade poster som inte längre rekommenderas att användas, får status Arkiverad.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish