Published

Publisert (norwegian bokmål), Publicerad (swedish), Avaldatud (estonian)

Status (KulturIT AS [no])

Description
Publisert [no]
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
Last changed
15/10/2019 12:07:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/853a2d84-5b2b-11e2-bcfd-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Published
English

Publisert
Norwegian bokmål

Publicerad
Swedish

Avaldatud
Estonian

Description
Publisert
Norwegian bokmål

Posten är publicerad och därmed tillgänglig att använda och länka mot. Publicerade poster kan inte avpubliceras. Publicerade poster som inte längre rekommenderas att användas, får status Arkiverad.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish