Researcher

Other languages: Forsker (norwegian bokmål), Forskare (swedish), Forskar (norwegian nynorsk)

Life roles (KulturIT [no])

Description
Forskare avser en person som bedriver vetenskapligt studium med en aktiv, planmässig och metodisk process för att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet. [sv]
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Contact information
Ulf Bodin (KulturIT AS): kulturnav@kulturit.no [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
06/09/2023 09:28:37
24/02/2024 12:40:38
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/8cc93d77-4188-4a93-a967-9731d32aaf98 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Researcher
English

Forsker
Norwegian bokmål

Forskare
Swedish

Forskar
Norwegian nynorsk

Description
Forskare avser en person som bedriver vetenskapligt studium med en aktiv, planmässig och metodisk process för att få nya kunskaper och öka det gemensamma vetandet.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian