Life roles (KulturIT [no])

Other languages: Livsrolle (norwegian bokmål), Livsroll (swedish), Elämä rooli (finnish)

Metadata for Person

Description

Dataset innehåller livsroller, yrken eller yrkesrelaterade titlar. Datasetet är ursprungligen sammanställt med utgångspunkt i ett urval från MARC List of Relator Terms från Library of Congress. Datasetet har sedan kompletterats med roller/yrken från dbpedia, Getty Research Institute AAT mm.

Syftet är att datasetet ska innehålla en lista med övergripande roller med inriktning på museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Datasetet kommer att kompl...

Dataset innehåller livsroller, yrken eller yrkesrelaterade titlar. Datasetet är ursprungligen sammanställt med utgångspunkt i ett urval från MARC List of Relator Terms från Library of Congress. Datasetet har sedan kompletterats med roller/yrken från dbpedia, Getty Research Institute AAT mm.

Syftet är att datasetet ska innehålla en lista med övergripande roller med inriktning på museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Datasetet kommer att kompletteras vid behov. Lämna gärna förslag till nya roller.

Det finns speciallistor med roller för:

Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Contact information
Ulf Bodin (KulturIT AS): kulturnav@kulturit.no [sv]
12/04/2024 11:50:03
In operation
Status
DCAT-AP

URI
http://kulturnav.org/23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51
Download
Login/register to download the dataset content

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


Name
Life roles
English

Livsrolle
Norwegian bokmål

Livsroll
Swedish

Elämä rooli
Finnish

Description
Dataset innehåller livsroller, yrken eller yrkesrelaterade titlar. Datasetet är ursprungligen sammanställt med utgångspunkt i ett urval från [MARC List of Relator Terms](http://id.loc.gov/vocabulary/relators.html) från Library of Congress. Datasetet har sedan kompletterats med roller/yrken från dbpedia, Getty Research Institute AAT mm.

Syftet är att datasetet ska innehålla en lista med övergripande roller med inriktning på museer och andra kulturarvsinstitutioner.

Datasetet kommer att kompletteras vid behov. Lämna gärna förslag till nya roller.

Det finns speciallistor med roller för:

* [Design](/ab1da3ac-b810-48c1-a8f0-795c6c46cfd2)
* [Fartygsaktörer](/0011b07e-07a9-4955-8079-a1d02a0be2bd)
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset

Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View overview
Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish

Contact information
Ulf Bodin (KulturIT AS): kulturnav@kulturit.no
Swedish

Topic
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Editorial note
2014-09-02. Datasetet externa relationer har mappats om. Mindre ändringar och kompletteringar införda vid samma tillfälle. /UlfB
Swedish

2014-11-13. Nya livsroller: redare, geograf, kulturhistoriker och etnolog publicerade.
Swedish