Information scientist

Informationsvetare (swedish)

Life roles (KulturIT AS [no])

Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
Contact information
Ulf Bodin (KulturIT AS): kulturnav@kulturit.no [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/10/2018 08:13:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/6c146f2c-9794-4798-9d47-2722fa116ce8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Information scientist
English

Informationsvetare
Swedish

Scope note
Personer som arbetar med eller studerar information, dess beskaffenhet, insamlande och hanterade i automatiserade miljöer.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Close match
http://vocab.getty.edu/aat/300025550
information scientists
English