Kommendörkapten [sv]

Other languages: Kommendörkapten (swedish)

Naval vessel actor roles (Ålands sjöfartsmuseum [sv])

Description
Person inom flottan med tjänstegrad närmast under kommendör och närmast över örlogskapten.
Graden motsvarar överstelöjtnant [sv]
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:17:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/6dc98398-053b-4765-af02-399d8851c73d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kommendörkapten
Swedish

Description
Person inom flottan med tjänstegrad närmast under kommendör och närmast över örlogskapten.
Graden motsvarar överstelöjtnant
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian