Man

Other languages: Mann (norwegian bokmål), Man (swedish), Mees (estonian), Männlich (german), Mann (norwegian nynorsk)

Gender (KulturIT AS [no])

Description
En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å v... En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å være mann for noe eller ta noe som en mann. Mann kan i tillegg bety mannlig ektefelle eller ektemann, det vil si en mannsperson som er gift med en kvinne eller en annen mann. [no]
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:18:11
06/04/2024 08:55:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/86db2c30-24d9-11e2-81c1-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Man
English

Mann
Norwegian bokmål

Man
Swedish

Mees
Estonian

Männlich
German

Mann
Norwegian nynorsk

Form/Variant
-Name
Män
Swedish

-Form
Description
En mann er et kjønnsmodent menneske av hankjønn. Mann kan på norsk, og mange andre språk, også brukes om personer og enkeltindivider generelt. Det kan for eksempel være i faste uttrykk, ofte gamle, som alle mann på dekk!, gå mann av huse og førstemann, og ikke minst i pronomenet man, det vil si folk flest, ofte brukt synonymt med en eller du. Ordet mann betegner dessuten gjerne et menneske, helst av hankjønn, som har spesielle positive egenskaper. Det kan uttrykkes gjennom snakkemåter som å være mann for noe eller ta noe som en mann. Mann kan i tillegg bety mannlig ektefelle eller ektemann, det vil si en mannsperson som er gift med en kvinne eller en annen mann.
Norwegian bokmål

En man är en vuxen människa av hankön, till skillnad från en vuxen person av kvinnligt kön, en kvinna. Termen man används dels avseende manliga biologiska könskaraktäristika, dels för de olika kulturella roller och förväntningar som hör ihop med manskönet, och ofta i bägge betydelserna samtidigt.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)