Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
10/01/2020 11:17:25
06/03/2021 14:16:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9031a4d8-7d90-477b-a133-7a0b405c41ab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brunius, Jan
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
11/09/1930

-Time
11/09/1930
Death
22/04/2019

-Time
22/04/2019
Life role

Brunius tog en kandidatexamen i konsthistoria på Stockholms högskola 1953. Han arbetade på Nordiska museet i Stockholm 1954–1959 och på Röhsska museet 1959–1987, varav som museichef 1972–1987. Han blev därefter förste intendent på Gotlands fornsal och föreståndare för det då nyöppnade Gotlands konstmuseum från 1988.


-Life role
Swedish


Finnish

-Biography

Brunius tog en kandidatexamen i konsthistoria på Stockholms högskola 1953. Han arbetade på Nordiska museet i Stockholm 1954–1959 och på Röhsska museet 1959–1987, varav som museichef 1972–1987. Han blev därefter förste intendent på Gotlands fornsal och föreståndare för det då nyöppnade Gotlands konstmuseum från 1988.

Swedish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian