Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
09/01/2020 14:54:49
27/02/2021 14:29:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8c793755-7bde-44b8-80eb-cd8160e03f4b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Selling, Gösta
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/09/1900

-Time
28/09/1900
Death
20/10/1996

-Time
20/10/1996
Life role

Selling blev filosofie doktor vid Stockholms högskola 1937, var anställd vid Nordiska museet och Skansen 1923–37, stadsantikvarie och chef för Stockholms stadsmuseum 1937–60, riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum samt sekreterare i Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1960–66.


-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian


-Biography

Selling blev filosofie doktor vid Stockholms högskola 1937, var anställd vid Nordiska museet och Skansen 1923–37, stadsantikvarie och chef för Stockholms stadsmuseum 1937–60, riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museum samt sekreterare i Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1960–66.

Swedish
-Life role
Swedish


Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian