Berg, Kerstin G:son (1918 - 2007) [sv]

Berg, Kerstin G:son (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Kerstin G:son Berg var språk- och museiman och arbetade med nomenklaturfrågor [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/09/2016 09:19:01
23/05/2020 06:04:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d36a5bb9-85bf-4102-9c30-a32763a155c0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg, Kerstin G:son
Swedish

First name
Kerstin
Swedish

Middle name
G:son
Swedish

Last name
Berg
Swedish

Title
Fil.dr

-Title
Fil.dr
Swedish
Description
Kerstin G:son Berg var språk- och museiman och arbetade med nomenklaturfrågor
Swedish

Birth
1918
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=WFRF%3a(Berg+Kerstin+G%3ason+1918+2007.)&f=&g=&t=v&spell=true

-Time
1918
-Source
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=WFRF%3a(Berg+Kerstin+G%3ason+1918+2007.)&f=&g=&t=v&spell=true
Swedish
Death
2007
http://viaf.org/viaf/76301009/#Berg,_Kerstin_G:son,_1918-

-Time
2007
-Source
http://viaf.org/viaf/76301009/#Berg,_Kerstin_G:son,_1918-
Swedish
Life role
-Life role
Swedish


Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Kerstin G:son Berg
Kerstin G:son Berg föddes 225 jan 1918 som yngsta barn till Ruben G:son Berg. Hennes far var språkman och medarbetare i Nordisk familjebok.
Kerstin blev både språkman och museiman och arbetade vid Helsingborgs museum, senare som landsantikvarie i Falun. Till Nordiska museet kom hon när hon flyttade till Stockholm för att ta hand om sin åldriga mor som behövde hjälp. Som yngsta syster var det hon som fick offra sig.
Fast anställning på museet fick hon på den av Albert Eskeröd inrättade nomenklaturtjänsten på 1960-talet. Albert hade stort intresse för systematik och introducerade det internationella klassifikationssystemet Human Relation Area Files, av oss kallat Outline. Vi fick Yale universitetets tillstånd att översätta det och översättningen gjordes av Kerstin. I samband med registreringen av Skokloster slotts samlingar skapades det ett registreringssystem som användes av 20 museer i landet där Outline var det gemensamma klassifikationssystemet.
Småningom gjorde Kerstin fler listor för grupper inom detta system som sändes ut till alla intresserade museer. Hon fortsatte med nomenklatur inom ett antal områden, vissa trycktes, andra kom enbart ut i stencil. Nomenklaturen var en egen sektion och Kerstin svarade på nomenklaturfrågor från hela landet.
Kerstin doktorerade på bondesjöfart i Vätö socken, den socken där hennes och hennes äldre syster Hillevis, textilkonservator på Husgerådskammaen, sommarställe fanns. Det köptes av Kerstins mor, när Kerstin var två månader gammal – med sex barn kan man inte resa runt i Europa, som hennes far önskade. Kerstins morfar var professor Veit Wittstock vid Bergianska trädgården och intresset för trädgårds- och botanisk kunskap ärvde hon efter sin mor.

Heidi Henriksson
8 maj 2007

Swedish

DigitaltMuseum
021036498496
-Id
021036498496
-System
DigitaltMuseum