Ahnlund Berg, Charlotte (1964 - ) [sv]

Ahnlund Berg, Charlotte (swedish)

Författarregister till Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok (Nordiska museet) [sv]

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
13/01/2020 11:52:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8c38d8db-91e2-4f54-90e2-46b8abd0eefc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ahnlund Berg, Charlotte
Swedish

Other name
Charlotte Ahnlund Berg [sv] - Naturlig namnform [sv]

-Name
Charlotte Ahnlund Berg
Swedish

-Specified
Naturlig namnform
Swedish
Birth
1964

-Time
1964
Life role

Arbetat som museipedagog på Skansen, enhetschef för pedagogiska enheten på Kulturhistoriska enheten från 2011. Från 2018 utredare på enheten Samlingar och utställningar vid avdelningen Kulturvård på Riksantikvarieämbetet.


-Life role
Swedish


Finnish

-Biography

Arbetat som museipedagog på Skansen, enhetschef för pedagogiska enheten på Kulturhistoriska enheten från 2011. Från 2018 utredare på enheten Samlingar och utställningar vid avdelningen Kulturvård på Riksantikvarieämbetet.

Swedish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian