Conradson, Birgitta (1933 - ) [sv]

Conradson, Birgitta (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/04/2020 06:50:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/cc2669aa-ff2c-4bf2-bf01-2bdb873ca803 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Conradson, Birgitta
Swedish

First name
Birgitta
Swedish

Last name
Conradson
Swedish

Birth
04/01/1933

-Time
04/01/1933
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Fataburen, 1989

Fick fastanställning på Nordiska museet 1964, arbetade som intendent på avdelningen Näringsliv och samfund på Nordiska museet.


-Life role
Swedish


Finnish

-Source
Fataburen, 1989
Swedish

-Biography

Fick fastanställning på Nordiska museet 1964, arbetade som intendent på avdelningen Näringsliv och samfund på Nordiska museet.

Swedish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Occupation
författare

-Occupation specification
författare
Swedish
Nationalmuseum (SE), Museum+
20623

-Id
20623
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036373779
-Id
021036373779
-System
DigitaltMuseum