Sjöqvist, Kerstin (1919 - 2003) [sv]

Sjöqvist, Kerstin (swedish)

Författarregister till Fataburen: Nordiska museets och Skansens årsbok (Nordiska museet) [sv]

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
10/01/2020 14:40:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/efcf3946-815a-4965-9eef-7c01232cf688 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöqvist, Kerstin
Swedish

First name
Kerstin
Swedish

Last name
Sjöqvist
Swedish

Birth
1919

-Time
1919
Death
2003
DN Familj 2003

-Time
2003
-Source
DN Familj 2003
Swedish
Life role
Fataburen 1946, 1954, 1962

Sjöqvist var amanuens på Nordiska museet från 1945 och sedermera intendent på Kulturhistoriska avdelningen på Skansen från 1961.


-Life role
Swedish


Finnish

-Source
Fataburen 1946, 1954, 1962
Swedish

-Biography

Sjöqvist var amanuens på Nordiska museet från 1945 och sedermera intendent på Kulturhistoriska avdelningen på Skansen från 1961.

Swedish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish