Dataset owner
Nordiska museet (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
10/01/2020 13:56:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7563e49f-a203-4110-99ce-5525d770cc27 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wetter, Bertil
Swedish

First name
Bertil
Swedish

Last name
Wetter
Swedish

Life role
Fataburen 1962, 1969, 1978

Wetter anställdes som arkitekt vid avdelningen Högreståndsavdelningens undersökningar på Nordiska museet 1953. 1965 blev han assistent arkitekt på avdelningen Kulturhistoriska undersökningen och från 1971 - 1978 byråassistent arkitekt på samma museum.


-Life role
Swedish


Finnish

-Source
Fataburen 1962, 1969, 1978
Swedish

-Biography

Wetter anställdes som arkitekt vid avdelningen Högreståndsavdelningens undersökningar på Nordiska museet 1953. 1965 blev han assistent arkitekt på avdelningen Kulturhistoriska undersökningen och från 1971 - 1978 byråassistent arkitekt på samma museum.

Swedish

Wetter var utbildad på Högre konstindustriella skolan (HKS) och illustrerade teckningar och ritningar till artiklar publicerade på Nordiska museets förlag.


-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

-Biography

Wetter var utbildad på Högre konstindustriella skolan (HKS) och illustrerade teckningar och ritningar till artiklar publicerade på Nordiska museets förlag.

Swedish

Anställd som arkitekt på Nordiska museet.


-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

-Biography

Anställd som arkitekt på Nordiska museet.

Swedish
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish