Skape, forvalte og dele lenkede åpne autoriteter og vokabular om kulturarven