Materiale (A.2.15.K/KI)

Datasett
Under produksjon
Status
22.05.2017 15:25:50
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/64ac501d-7595-45fb-b1d9-07b74660b824
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Materiale (A.2.15.K/KI)
Bokmål

Kode
A.2.15.K/KI
Innholdstype
Datasett
Bokmål

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
22.05.2017 15:25:50
Prosjekt
Uuid
64ac501d-7595-45fb-b1d9-07b74660b824
ACL (rettigheter)
64ac501d-7595-45fb-b1d9-07b74660b824_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.05.2015 13:39:05
Hvilende root 09.01.2015 12:45:15
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status


Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:22:21
Sist lagret
19.05.2015 13:39:08
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.05.2015 13:39:05
Hvilende root 09.01.2015 12:45:15
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43