norsk (no) Plassholdere

norsk (nynorsk), norska (svensk), Norwegian (engelsk), norvégien (fransk), Norwegisch (tysk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.07.2016 10:33:23
Publisert
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/no
Betegnelse
norsk
Bokmål

norsk
Nynorsk

norska
Svensk

Norwegian
Engelsk

norvégien
Fransk

Norwegisch
Tysk

Alternativ betegnelse
Norwegian
Engelsk

norvégien
Fransk

Norwegisch
Tysk

Kode
no