Ingen rettigheter reservert (CC0)

Inga rättigheter reserverade (svensk), Public Domain Dedication (engelsk)

Beskrivelse
Ingen rettigheter reservert
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2018 09:34:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c223fa3f-84eb-4c42-ac63-e544ebf4c609 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ingen rettigheter reservert
Bokmål

Inga rättigheter reserverade
Svensk

Public Domain Dedication
Engelsk

Alternativ betegnelse
Public domain-dedikation
Svensk

Beskrivelse
Ingen rettigheter reservert
Bokmål

Inga rättigheter reserverade
Svensk

Autoriõiguste valdaja lubab teose vabakasutusse.
Estnisk

Kode
CC0
Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk