Ingen rettigheter reservert (CC0)

Inga rättigheter reserverade (CC0) (svensk), Public Domain Dedication (CC0) (engelsk)

Beskrivelse
Ingen rettigheter reservert
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
15.02.2018 20:06:21
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c223fa3f-84eb-4c42-ac63-e544ebf4c609 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ingen rettigheter reservert
Bokmål

Inga rättigheter reserverade
Svensk

Public Domain Dedication
Engelsk

Alternativ betegnelse
Public domain-dedikation
Svensk

Beskrivelse
Ingen rettigheter reservert
Bokmål

Inga rättigheter reserverade
Svensk

Autoriõiguste valdaja lubab teose vabakasutusse.
Estnisk

Kode
CC0
Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk
Uuid
c223fa3f-84eb-4c42-ac63-e544ebf4c609
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 02.06.2015 14:56:57

Alternativt id
CC: 0

-Id
0
-System
CC
Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
IMPORT_TEST 03.05.2013 14:20:35
Bidrag fra
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) 02.06.2015 14:56:57
root 09.01.2015 13:08:09
UlfB 04.03.2014 17:37:47
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:20:35
Sist lagret
15.02.2018 20:06:21
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 02.06.2015 14:56:57