Lisenser (KulturIT AS)

Licenser (svensk), Licenses (engelsk)

Beskrivelse

Creative Commons-lisenser og andre lisenser som brukes til å indikere muligheten for gjenbruk og spredning av informasjon fra KulturNav.

Datasett
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
15.02.2018 21:07:48
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/d5bff00e-44dc-409c-a6e4-cf601a7ac6b1
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 25 treff.
Navn
Lisenser
Bokmål

Licenser
Svensk

Licenses
Engelsk

Beskrivelse
Creative Commons-lisenser og andre lisenser som brukes til å indikere muligheten for gjenbruk og spredning av informasjon fra KulturNav.
Bokmål

Datasetet innehåller Creative Commons-licenser och andra licenser som används för att ange möjlighet att återbruka och sprida information från KulturNav.
Svensk

Creative Commons licenses and other licenses for use and re-use of content.
Engelsk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
15.02.2018 21:07:48
Ansvarlig forvalter