Navngivelse-Del på samme vilkår (CC BY-SA)

Erkännande, dela lika (svensk)

Lisenser och rettigheter (KulturIT AS)

Beskrivelse
Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket; å benytte verket kommersielt. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er ide... Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket; å benytte verket kommersielt. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2018 09:34:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/10f04aa0-8ae0-4fe3-bc65-e8d0c985bef6 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Navngivelse-Del på samme vilkår
Bokmål

Erkännande, dela lika
Svensk

Beskrivelse
Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket; å benytte verket kommersielt. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Del på samme vilkår — Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på dette verk, kan du kun spre det resulterende verk under en lisens, som er identisk med denne.
Bokmål

Licensen Creative Commons erkännande, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som ursprungsverket.
Svensk

Kode
CC BY-SA
Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk