Publisert

Publicerad (svensk), Published (engelsk), Avaldatud (estnisk)

Status (KulturIT AS)

Beskrivelse
Publisert
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.09.2017 08:23:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/853a2d84-5b2b-11e2-bcfd-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Publisert
Bokmål

Publicerad
Svensk

Published
Engelsk

Avaldatud
Estnisk

Beskrivelse
Publisert
Bokmål

Posten är publicerad och därmed tillgänglig att använda och länka mot. Publicerade poster kan inte avpubliceras. Publicerade poster som inte längre rekommenderas att användas, får status Arkiverad.
Svensk

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk