Navngivelse (CC BY)

Erkännande (svensk)

Beskrivelse
Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket; å benytte verket kommersielt. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2018 09:34:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/7c26ab70-a43b-41c1-9215-92efad2d3581 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Navngivelse
Bokmål

Erkännande
Svensk

Beskrivelse
Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket; å benytte verket kommersielt. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket).
Bokmål

Licensen Creative Commons erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.
Svensk

Kode
CC BY
Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk