Navngivelse-Ikkekommersiell (CC BY-NC)

Erkännande, icke-kommersiell (svensk)

Beskrivelse
Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Ikkekommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2018 09:34:04
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/82dbfc85-3b97-4f90-8578-62edb00d85a8 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Navngivelse-Ikkekommersiell
Bokmål

Erkännande, icke-kommersiell
Svensk

Beskrivelse
Du har lov til: å dele - å kopiere, distribuere og spre verket; å remikse - å bearbeide verket. På følgende vilkår: Navngivelse — Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av verket). Ikkekommersiell — Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.
Bokmål

Licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.
Svensk

Kode
CC BY-NC
Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk