Hierarki

Hierarki (svensk)

Beskrivelse
Hierarkiske relasjoner
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
08.05.2015 12:09:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/c1edda70-24d9-11e2-91c1-0800200c9a66 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Hierarki
Bokmål

Hierarki
Svensk

Beskrivelse
Hierarkiske relasjoner
Bokmål

Hierarkiska relationer
Svensk