Organisasjoner VIAF

Organisationer VIAF (svensk), Organizations VIAF (engelsk)

Beskrivelse

Organisasjoner fra VIAF.org som leggets til ved redigering.

Datasett
I drift
Status
15.01.2018 11:14:55
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/9b2c81d6-d0de-4119-b76a-9e1883711085
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 11 av 11 treff.
Navn
Organisasjoner VIAF
Bokmål

Organisationer VIAF
Svensk

Organizations VIAF
Engelsk

Beskrivelse
Organisasjoner fra VIAF.org som leggets til ved redigering.
Bokmål

Organisationer hämtade från VIAF.org tillagda av användare i KulturNav.
Svensk

Organizations added from VIAF.org
Engelsk

Datasett
Innholdet oppdatert
15.01.2018 11:14:55
Uuid
9b2c81d6-d0de-4119-b76a-9e1883711085
ACL (rettigheter)
9b2c81d6-d0de-4119-b76a-9e1883711085_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 02.02.2018 14:35:21

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
11

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
root
Redaktør
Granskere
Opprettet av
root
Opprettet
30.08.2013 13:51:05
Sist lagret
02.02.2018 14:36:00
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 02.02.2018 14:35:21
Administratør
root

Redaktør

Granskere