Organisasjoner VIAF

Organisationer VIAF (svensk), Organizations VIAF (engelsk)

Organisasjoner

Beskrivelse

Organisasjoner fra VIAF.org som leggets til ved redigering.

Datasett
20.03.2018 16:09:57
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/9b2c81d6-d0de-4119-b76a-9e1883711085
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 11 av 11 treff.
Navn
Organisasjoner VIAF
Bokmål

Organisationer VIAF
Svensk

Organizations VIAF
Engelsk

Beskrivelse
Organisasjoner fra VIAF.org som leggets til ved redigering.
Bokmål

Organisationer hämtade från VIAF.org tillagda av användare i KulturNav.
Svensk

Organizations added from VIAF.org
Engelsk

Datasett