Materialer i behandlinger

Under produksjon
Status
31.01.2017 22:26:59
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/86d16e4b-f774-40e9-8f6e-1c161ad967c6
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Materialer i behandlinger
Bokmål

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
31.01.2017 22:26:59
Prosjekt
Uuid
86d16e4b-f774-40e9-8f6e-1c161ad967c6
ACL (rettigheter)
86d16e4b-f774-40e9-8f6e-1c161ad967c6_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 11.05.2016 09:12:44

Status


Engelsk

Estnisk

Opprettet av
6d3fd7c0-b847-4a31-87ec-d77c47718dfb
Opprettet
09.05.2016 09:03:08
Sist lagret
11.05.2016 09:14:29
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 11.05.2016 09:12:44