Fotografregistret (Sverige) (Nordiska museet [sv])

Fotografregistret (Sverige) (Nordiska museet) (svensk), Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet [sv]) (engelsk)

Beskrivelse

Fotografregistret (Sverige) är ett dataset som innehåller uppgifter om fotografer som varit verksamma i Sverige från 1800-talets mitt och fram till idag. Uppgifter är hämtade från Nationella fotografregistret (NFR), som utvecklades vid Fotosekretariatet på Nordiska museet 2008.

Avsikten med registret var från början att fungera som ett hjälpmedel i arbetet med att förvalta kulturhistoriska fotosamlingar. Uppgifterna erbjuder möjlighet att hitta upphovsmannen till ett specifikt fotografi, utf...

Fotografregistret (Sverige) är ett dataset som innehåller uppgifter om fotografer som varit verksamma i Sverige från 1800-talets mitt och fram till idag. Uppgifter är hämtade från Nationella fotografregistret (NFR), som utvecklades vid Fotosekretariatet på Nordiska museet 2008.

Avsikten med registret var från början att fungera som ett hjälpmedel i arbetet med att förvalta kulturhistoriska fotosamlingar. Uppgifterna erbjuder möjlighet att hitta upphovsmannen till ett specifikt fotografi, utforska en fotografs verksamhet på flera orter, och i viss mån även spåra fotografens bilder till ett museum, arkiv, bibliotek eller hembygdsförening. Sedan lanseringen har registret kompletterats med uppgifter från ett trettiotal institutioner, utöver Nordiska museet. Idag finns även uppgifter om personer som varit verksamma som fotografer i Sverige, utan att det finns en direkt koppling till arkivmaterial, men museet förbehåller sig att prioritera de uppgifter som kopplar till en samling vid publicering. För nu levande fotografer gäller att tillstånd måste ha inhämtats från fotografen för att museet enligt PUL ska kunna publicera uppgifterna.

Ett flertal institutioner bidrar med uppgifter till registret. Målet är att samarbetet ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring kulturhistorisk fotografi. Faktainnehållet är helt inriktat på fotografers yrkesverksamhet med referenser till tryckta och otryckta källor.

Använd gärna auktoriteter och vokabulär. Använd knappen anmäl intresse under menyn upp till höger eller kontakta Ulrika Hoffman (ulrika.hoffman@nordiskamuseet.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet. Datasetet administreras och finansieras av Nordiska museet, och uppdateras kontinuerligt. [sv]

Datasett
Ansvarlig forvalter
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter (PUL): nordiska@nordiskamuseet.se[sv]
I drift
Status
15.03.2018 09:52:20
Innholdet oppdatert
Formål

Syftet med ”Fotografregistret (Sverige)” är att i linje med Nordiska museets uppdrag, som centralmuseum, bevara tillgängliggöra och initiera forskning om sina samlingar. Museet har en av landets största samlingar av kulturhistorisk fotografi och har under många år upparbetat en särskild kompetens inom området.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mo...

Syftet med ”Fotografregistret (Sverige)” är att i linje med Nordiska museets uppdrag, som centralmuseum, bevara tillgängliggöra och initiera forskning om sina samlingar. Museet har en av landets största samlingar av kulturhistorisk fotografi och har under många år upparbetat en särskild kompetens inom området.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Personuppgifterna i ”Fotografregistret (Sverige)” är helt inriktade på fotografers yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Stiftelsen Nordiska museets uppdrag.

Skicka e-post till: digitaltmuseum@nordiskamuseet.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud, Sven Rentzhog, ange "PUL" i ämnesraden. Då kan du begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas eller att ditt namn tas bort helt från ”Fotografregistret (Sverige)”. [sv]


URI
http://kulturnav.org/1f368832-7649-4386-97b6-ae40cce8752b
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 2740 treff.
Navn
Fotografregistret (Sverige)
Bokmål

Fotografregistret (Sverige)
Svensk

Database of Photographers (Sweden)
Engelsk

Beskrivelse
Fotografregistret (Sverige) är ett dataset som innehåller uppgifter om fotografer som varit verksamma i Sverige från 1800-talets mitt och fram till idag. Uppgifter är hämtade från Nationella fotografregistret (NFR), som utvecklades vid Fotosekretariatet på Nordiska museet 2008.

Avsikten med registret var från början att fungera som ett hjälpmedel i arbetet med att förvalta kulturhistoriska fotosamlingar. Uppgifterna erbjuder möjlighet att hitta upphovsmannen till ett specifikt fotografi, utforska en fotografs verksamhet på flera orter, och i viss mån även spåra fotografens bilder till ett museum, arkiv, bibliotek eller hembygdsförening. Sedan lanseringen har registret kompletterats med uppgifter från ett trettiotal institutioner, utöver Nordiska museet. Idag finns även uppgifter om personer som varit verksamma som fotografer i Sverige, utan att det finns en direkt koppling till arkivmaterial, men museet förbehåller sig att prioritera de uppgifter som kopplar till en samling vid publicering. För nu levande fotografer gäller att tillstånd måste ha inhämtats från fotografen för att museet enligt PUL ska kunna publicera uppgifterna.

Ett flertal institutioner bidrar med uppgifter till registret. Målet är att samarbetet ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring kulturhistorisk fotografi. Faktainnehållet är helt inriktat på fotografers yrkesverksamhet med referenser till tryckta och otryckta källor.

Använd gärna auktoriteter och vokabulär. Använd knappen anmäl intresse under menyn upp till höger eller kontakta Ulrika Hoffman (ulrika.hoffman@nordiskamuseet.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet. Datasetet administreras och finansieras av Nordiska museet, och uppdateras kontinuerligt.
Svensk

This dataset contains authority records about photographers that have been active from around 1840 until today. The purpose of the database is to map the photographers whose photographs are stored in Swedish archives, libraries and museums. The database also contains information from earlier public records, about people that have worked as photographers in the 19th and early 20th century, whose photographs have not been saved in public institutions.
Engelsk

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Innholdet oppdatert
15.03.2018 09:52:20
Formål
Syftet med ”Fotografregistret (Sverige)” är att i linje med Nordiska museets uppdrag, som centralmuseum, bevara tillgängliggöra och initiera forskning om sina samlingar. Museet har en av landets största samlingar av kulturhistorisk fotografi och har under många år upparbetat en särskild kompetens inom området.

Sedan den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (1998:204) all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Personuppgifterna i ”Fotografregistret (Sverige)” är helt inriktade på fotografers yrkesverksamhet och informationen är därmed att betrakta som harmlös. De är webbpublicerade som länkad öppen data som en del av Stiftelsen Nordiska museets uppdrag.

Skicka e-post till: digitaltmuseum@nordiskamuseet.se om du vill komma i kontakt med ansvarigt personuppgiftsombud, Sven Rentzhog, ange "PUL" i ämnesraden. Då kan du begära att eventuella felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter om dig rättas eller att ditt namn tas bort helt från ”Fotografregistret (Sverige)”.
Svensk

Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter (PUL): nordiska@nordiskamuseet.se
Svensk

Uuid
1f368832-7649-4386-97b6-ae40cce8752b
ACL (rettigheter)
1f368832-7649-4386-97b6-ae40cce8752b_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulrika Hoffman (Nordiska museet [sv]) 02.05.2017 10:39:03
Beta UlfB 05.09.2014 10:09:50

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
2740


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
455
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
196467

Anvends av (abonnement)
Vetlanda museum (Museum) Fotografer verksamma i Sverige (Vetlanda museum) [sv]
Köpings museum (Museum) [sv] Mitt urval ur Svenska fotografarkivet (Köpings museum) [sv]
Fotografer Örebro [sv]
Bild Linköping (Arkiv) [sv] Bild Linköping fotografer (Bild Linköping) [sv]
Fotografer [sv]
Fotografer [sv]
Armémuseum (Museum) [sv] Fotografer (Armémuseum) [sv]
Sundsvalls museum (Museum) [sv] Fotografer (Sundsvalls museum) [sv]
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] Fotografer från svenska fotografregistret (Flygvapenmuseum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Fotografer i våra samlingar (Örebro läns museum) [sv]
Postmuseum (Museum) [sv] Fotografer PM (Postmuseum) [sv]
Postmuseum (Museum) [sv] Fotografer Postmuseum (Postmuseum) [sv]
Skansen (Museum) [sv] Fotografer på Skansen (Skansen) [sv]
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] Fotografer till Nordiska museet (Nordiska museet) [sv]
Postmuseum (Museum) [sv] Fotografer till Postmuseum (Postmuseum) [sv]
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] Fotografer till Primus på Arkdes (Arkitektur- och designcentrum) [sv]
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] Fotografer till SMM (Statens maritima museer) [sv]
Upplandsmuseet (Museum) [sv] Fotografer till Upplandsmuseet (Upplandsmuseet) [sv]
Vetlanda museum (Museum) Fotografer verksamma i Sverige (Vetlanda museum) [sv]
Fotografer Örebro [sv]
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] Konstnärer till SMM (Statens maritima museer) [sv]
KulturIT testnavn - Fotografer [en]
Nordiska museet (Museum, Stiftelse) [sv] Kungligheter till Nordiska museet (Nordiska museet) [sv]
Mina favoritfotografer [sv]
Kulturrådet (Etat) Mitt urval av av fotografer till Primus (Norskt kulturråd) [sv]
Vetlanda museum (Museum) Namn till VetM (Vetlanda museum) [sv]
Namn: Demomapp [sv]
Vetlanda museum (Museum) Namn: Personer till Vetlanda (Vetlanda museum) [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] Ny Fotografer Örebro (Örebro läns museum) [sv]
Personer att importera till min förvaltningsmiljö [sv]
Dalarnas museum (Museum) [sv] Personer till Dalarnas museum (Dalarnas museum) [sv]
T [sv]
Örebro läns museum (Museum) [sv] örebro fotografer (Örebro läns museum) [sv]

Opprettet av
root
Opprettet
08.05.2014 21:54:12
Sist lagret
02.05.2017 10:39:03
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulrika Hoffman (Nordiska museet [sv]) 02.05.2017 10:39:03
Beta UlfB 05.09.2014 10:09:50