Konstruktør

Konstruktör (svensk), Rakentaja (finsk), Ehitaja (estnisk)

Livsrolle (KulturIT AS)

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2018 08:08:02
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/24361d60-f456-4eda-a81f-0d54742d7fd9 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Konstruktør
Bokmål

Konstruktör
Svensk

Ehitaja
Estnisk

Rakentaja
Finsk

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Webbreferanse
common.se

-Linktekst
Wikipedia
common.se