Ingeniør

Ingenjör (svensk), Engineer (engelsk), Insinööri (finsk), Insener (estnisk)

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
19.06.2018 07:56:41
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/2437bd88-0be1-4a8b-ae2a-f7efd8d044db | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Ingeniør
Bokmål

Ingenjör
Svensk

Engineer
Engelsk

Insener
Estnisk

Insinööri
Finsk

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk

Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk