Forlegger

Förläggare (svensk), Publisher (engelsk), Julkaisija (finsk)

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
10.10.2018 08:08:01
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/202a12ae-c7e3-4e7e-a8b8-01f355535ebd | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Forlegger
Bokmål

Förläggare
Svensk

Publisher
Engelsk

Julkaisija
Finsk

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk

Bokmål

Svensk

Engelsk

Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk