Arkitekt

Arkitekt (svensk), Architect (engelsk), Arkkitehti (finsk)

Beskrivelse
A person, family, or corporate body responsible for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building, etc., will look when completed. [en]
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
19.08.2016 17:43:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/eb04f87d-71e1-49ef-8873-44c8265746ac | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Arkitekt
Bokmål

Arkitekt
Svensk

Architect
Engelsk

Arkkitehti
Finsk

Beskrivelse
A person, family, or corporate body responsible for creating an architectural design, including a pictorial representation intended to show how a building, etc., will look when completed.
Engelsk

Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk
Uuid
eb04f87d-71e1-49ef-8873-44c8265746ac
ACL (rettigheter)
23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.08.2016 17:43:12

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
admin 03.05.2013 14:59:43
Bidrag fra
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) 19.08.2016 17:43:12
root 09.01.2015 12:56:23
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet av
Opprettet
03.05.2013 14:59:43
Sist lagret
19.08.2016 17:43:12
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.08.2016 17:43:12