Ulrika Hoffman (Nordiska museet [sv])

Beskrivelse
Bildarkivarie vid Nordiska museet, administratör av dataseten inom Kulturhistorisk fotografi. Har du frågor kring Fotografregistret (Sverige), Fotograffirmor (Sverige) eller NFR:s lista med arkivinstitutioner eller vill bidra med uppgifter är du välkommen att ta kontakt! [sv]
Sist lagret
04.10.2017 18:46:13