Kunstner

Kunstnar (nynorsk), Konstnär (svensk), Artist (engelsk), Taiteilija (finsk), Kunstnik (estnisk)

Beskrivelse
A person, family, or corporate body responsible for creating a work by conceiving, and often implementing, an original graphic design, drawing, painting, etc. [en]
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
12.12.2017 14:59:19
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/da7f057a-9ed6-4e92-b501-7aab7d8465cc | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Kunstner
Bokmål

Kunstnar
Nynorsk

Konstnär
Svensk

Artist
Engelsk

Kunstnik
Estnisk

Taiteilija
Finsk

Beskrivelse
A person, family, or corporate body responsible for creating a work by conceiving, and often implementing, an original graphic design, drawing, painting, etc.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Svensk

Engelsk

Underordnet term
Bokmål

Svensk

Engelsk


Eksakt matching (intern)
Bokmål

Nynorsk

SvenskUuid
da7f057a-9ed6-4e92-b501-7aab7d8465cc
ACL (rettigheter)
23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 19.11.2017 06:46:01

Samlingsterm
Nei
Inkludert i mapp
Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
IMPORT_TEST 03.05.2013 14:20:34
Bidrag fra
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) 19.11.2017 06:46:01
root 09.01.2015 13:19:43
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper