Historiker

Historiker (svensk), Historian (engelsk), Historioitsija (finsk)

Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
30.10.2015 09:32:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/696f930b-3a61-41ee-b038-749179ada3e8 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Historiker
Bokmål

Historiker
Svensk

Historian
Engelsk

Historioitsija
Finsk

Webbreferanse
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia
Engelsk
Uuid
696f930b-3a61-41ee-b038-749179ada3e8
ACL (rettigheter)
23c7080c-6752-4691-8c8a-ce0d65623c51_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 30.10.2015 09:32:57

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Ansvarlig forvalter
Opprettet av
Bidrag fra
Ulf Bodin (KulturIT AS) KulturIT AS (Selskap) 30.10.2015 09:32:57
root 11.11.2013 22:57:45
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet
01.08.2013 09:51:13
Sist lagret
30.10.2015 09:32:57
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Ulf Bodin (KulturIT AS) 30.10.2015 09:32:57
Tidligere lagret