Redere og rederier (Norsk Maritimt Museum)

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Under produksjon
Status
12.12.2017 15:35:17
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/cc309d10-0c0a-4047-a927-99ac12968120
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Redere og rederier
Bokmål

Datasett
Innholdet oppdatert
12.12.2017 15:35:17
Ansvarlig forvalter
Uuid
cc309d10-0c0a-4047-a927-99ac12968120
ACL (rettigheter)
cc309d10-0c0a-4047-a927-99ac12968120_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Per Gisle Galåen (Norsk Maritimt Museum) 12.12.2017 15:19:37

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
1

Antall poster per type
Rederi 1

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Granskere
Opprettet
12.12.2017 15:04:11
Sist lagret
12.12.2017 15:19:37
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Per Gisle Galåen (Norsk Maritimt Museum) 12.12.2017 15:19:37