Outline

Outline (svensk), Outline of Cultural Materials (engelsk)

Beskrivelse

Nordisk outline

Datasett
12.12.2017 14:59:06
Hvilende
Status

URI
http://kulturnav.org/a8797483-ff02-4a4c-adf1-b406cbcd6fc2
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Outline
Bokmål

Outline
Svensk

Outline of Cultural Materials
Engelsk

Beskrivelse
Nordisk outline
Bokmål

Nordisk outline i en grundversion av OCM (Outline of Cultural Materials) översatt till norska och svenska. Denna version är hämtad från museisystemet Primus.

Status: Dess status jämfört med andra publicerade versioner återstår att klargöra.

Förvaltningssituation: Det är oklart vem som förvaltar detta dataset.
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk