Regelbåtar (Statens maritima museer) [sv]

Regelbåtar (Statens maritima museer) (svensk)

Beskrivelse

Regelbåtar är segelbåtar som byggts efter en bestämd matematisk regel. Båtar som byggs inom en regel kan därför ha olika mått och vara konstruerade av olika konstruktörer.

Datasetet Namngivna fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer so...

Regelbåtar är segelbåtar som byggts efter en bestämd matematisk regel. Båtar som byggs inom en regel kan därför ha olika mått och vara konstruerade av olika konstruktörer.

Datasetet Namngivna fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår Aust-Agder museum og arkiv, Bohusläns museum del av Västarvet, Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, Sjöfartsmuseum på Åland ochStatens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet. [sv]

Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status

URI
http://kulturnav.org/e27a254e-36d9-4b5a-bc4e-4520fb9ab4eb
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 67 treff.
Navn
Regelbåtar
Svensk

Beskrivelse
Regelbåtar är segelbåtar som byggts efter en bestämd matematisk regel. Båtar som byggs inom en regel kan därför ha olika mått och vara konstruerade av olika konstruktörer.

Datasetet Namngivna fartygstyper är tänkt att användas tillsammans med datasetet Fartygstyper och datasetet Serietillverkade fartyg när ett fartyg, en avbildning av ett fartyg eller föremål kopplade till ett fartyg ska registreras.

Det maritima kulturarvet är en angelägenhet för många. Vi är därför åtta maritima museer som samarbetar kring gemensamma auktoriteter och vokabulär för att kunna beskriva det maritima kulturarvet på ett enhetligt sätt. I samarbetet ingår Aust-Agder museum og arkiv, Bohusläns museum del av Västarvet, Norsk maritimt museum del av Norsk folkemuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg, Sjöfartsmuseum på Åland ochStatens maritima museer som består av Marinmuseum, Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Målet är att vårt samarbete ska ge förbättrad kvalitet, sökbarhet och användbarhet i informationen kring det maritima kulturarvet. Använd gärna auktoriteter och vokabulär och kontakta Statens maritima museer (registrator@maritima.se) om du och din institution vill ta en mer aktiv del i samarbetet.
Svensk

Prosjekt
Uuid
e27a254e-36d9-4b5a-bc4e-4520fb9ab4eb
ACL (rettigheter)
e27a254e-36d9-4b5a-bc4e-4520fb9ab4eb_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Malin Joakimson (Nordiska museet) 25.08.2016 14:08:59
Under produksjon Malin Joakimson (Nordiska museet) 18.01.2016 14:12:57

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
67

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
5
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
15

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere