Fartygsklasser/namngivna typer [sv]

Fartygsklasser/namngivna typer (svensk)

05.06.2018 12:30:58
Ukjent
Status

URI
http://kulturnav.org/10addca0-6280-461f-a41a-b6e6045aff75
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 3 av 3 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
67
Innholdet oppdatert
18.01.2016 13:06:57
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
879
Innholdet oppdatert
18.01.2016 12:58:10
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
86
Innholdet oppdatert
18.01.2016 12:59:54
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Navn
Fartygsklasser/namngivna typer
Svensk

Innholdstype
Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk