Verdensdeler (Eksterne data)

Världsdelar (svensk), Continents (engelsk)

Beskrivelse

Verdensdeler fra Geonames, via K-Samsök

Beta
Status
10.01.2014 08:48:12
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/39958678-a974-4ca2-9bcb-14a775cac712
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Verdensdeler
Bokmål

Världsdelar
Svensk

Continents
Engelsk

Beskrivelse
Verdensdeler fra Geonames, via K-Samsök
Bokmål

Världsdelar från Geonames, via K-Samsök
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
10.01.2014 08:48:12
-Linktekst
K-Samsök geografiske autoriteter
Bokmål

K-Samsök geografiska auktoriteter
Svensk
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Type av kilde
URL
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/continent/continent.rdf