Sted GeoNames

Platser GeoNames (svensk), Places GeoNames (engelsk)

Beskrivelse

Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data

I drift
Status
05.04.2018 10:00:09
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7a64e884-11a3-478b-a0fa-a30005b00689
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 85 treff.
Navn
Sted GeoNames
Bokmål

Platser GeoNames
Svensk

Places GeoNames
Engelsk

Beskrivelse
Steder som blir lagt til ved registrering og redigering av andre data
Bokmål

Datasetet innehåller platsdata hämtade från GeoNames tillagda av användare i KulturNav i samband med referenser/länkning.
Svensk

Places added while editing other data
Engelsk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
05.04.2018 10:00:09
Uuid
7a64e884-11a3-478b-a0fa-a30005b00689
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 05.02.2018 06:47:46
Publisert IMPORT_TEST 03.05.2013 14:23:18

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
85


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:23:18
Sist lagret
05.02.2018 06:47:46
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 05.02.2018 06:47:46
Publisert IMPORT_TEST 03.05.2013 14:23:18
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere