Karlskrona - Bebyggelseanläggningar (Statens maritima museer) [sv]

Karlskrona - Bebyggelseanläggningar (svensk)

Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Knud.Weber@maritima.se [sv]
Innholdet oppdatert 09.11.2018 09:42:13
Under produksjon
Status

URI
http://kulturnav.org/151903a5-52b6-4edc-9942-83d575af4ef6
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Ingen treff.
Navn
Karlskrona - Bebyggelseanläggningar
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Standardpresentasjon
Vis liste
Kontaktinformasjon
Knud.Weber@maritima.se
Svensk