Fylker

Fylken (svensk)

I drift
Status
13.01.2018 08:52:48
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/044fbd0f-69f2-4aba-9f33-7b7c1aea4fb0
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 20 treff.
Navn
Fylker
Bokmål

Fylken
Svensk

Innholdet oppdatert
13.01.2018 08:52:48
Historikknotat
Administative division reform 2018-01-01:
Trøndelag Fylke added.
Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag Fylke deprecated.
Engelsk

Uuid
044fbd0f-69f2-4aba-9f33-7b7c1aea4fb0
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 13.01.2018 08:57:59
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 18.05.2016 08:40:02
Komplett Ulf Bodin (KulturIT AS) 18.05.2016 08:40:02
I drift root 13.01.2015 10:11:44
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
20

Antall poster per type
Fylke 20

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
45e421f0-5233-4676-a825-99117326b92d
Opprettet
02.05.2013 11:42:42
Sist lagret
13.01.2018 08:58:53
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 13.01.2018 08:57:59
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 18.05.2016 08:40:02
Komplett Ulf Bodin (KulturIT AS) 18.05.2016 08:40:02
I drift root 13.01.2015 10:11:44
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43
Administratør
Redaktør

Granskere