Fylker

Fylken (svensk)

I drift
Status
13.01.2018 08:52:48
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/044fbd0f-69f2-4aba-9f33-7b7c1aea4fb0
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 20 treff.
Navn
Fylker
Bokmål

Fylken
Svensk

Innholdstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
13.01.2018 08:52:48
Historikknotat
Administative division reform 2018-01-01:
Trøndelag Fylke added.
Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag Fylke deprecated.
Engelsk