Vassdrags- og energisektoren (Norges vassdrags- og energidirektorat)

Ansvarlig forvalter
Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter informasjonen på denne siden
22.03.2019 14:54:13
Under produksjon
Status
Formål

Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren.


URI
http://kulturnav.org/031eebb4-74c1-4079-a219-566e4cd5d789
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Vassdrags- og energisektoren
Bokmål

Innholdstype
Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Standardpresentasjon
Vis hierarki
Formål
Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren.
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Fritt notat
NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling.

-Tekst
NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling.
Bokmål