Termer innen vassdrags- og energisektoren (Norges vassdrags- og energidirektorat)

Ansvarlig forvalter
Norges vassdrags- og energidirektorat forvalter informasjonen på denne siden
Beta
Status
12.01.2018 15:23:46
Innholdet oppdatert
Formål

Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren.


URI
http://kulturnav.org/031eebb4-74c1-4079-a219-566e4cd5d789
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Termer innen vassdrags- og energisektoren
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
12.01.2018 15:23:46
Formål
Kategorisering av anlegg innen vassdrags- og energisektoren.
Bokmål

Ansvarlig forvalter
Fritt notat
NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling.

-Tekst
NVE ivaretar ansvaret for vassdrags- og energisektorens kulturminner i sin saksbehandling.
Bokmål
Uuid
031eebb4-74c1-4079-a219-566e4cd5d789
ACL (rettigheter)
031eebb4-74c1-4079-a219-566e4cd5d789_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Beta Daniel Ellingsen Lund (Norges vassdrags- og energidirektorat) 23.11.2017 14:06:30
Under produksjon Daniel Ellingsen Lund (Norges vassdrags- og energidirektorat) 23.11.2017 14:06:30

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
170

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere