Industribedrifter (Norsk Teknisk Museum)

Beskrivelse

Liste over norske industribedrifter hentet fra industrimuseum.no og prosjektet Nasjonal innsamlings-og dokumentasjonsplan for tekstilindustri.

Minimumsinformasjon for bedrifter: navn, etableringsår, adresse (geodata), kort beskrivelse, og kilder.

Datasett
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
16.02.2018 09:11:38
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/3ab437c0-9c9e-435c-b122-d922f0c9fc3d
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 1100 treff.
Navn
Industribedrifter
Bokmål

Beskrivelse
Liste over norske industribedrifter hentet fra industrimuseum.no og prosjektet Nasjonal innsamlings-og dokumentasjonsplan for tekstilindustri.

Minimumsinformasjon for bedrifter: navn, etableringsår, adresse (geodata), kort beskrivelse, og kilder.
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Innholdet oppdatert
16.02.2018 09:11:38
Ansvarlig forvalter
Standardverdi for status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Uuid
3ab437c0-9c9e-435c-b122-d922f0c9fc3d
ACL (rettigheter)
3ab437c0-9c9e-435c-b122-d922f0c9fc3d_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Hanne Dale (Museumssenteret i Hordaland) 13.12.2017 09:05:02
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 07.04.2017 09:29:02

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp