Organisasjon (Organization)

Organisation (svensk), Organization (engelsk)

Beskrivelse
En juridisk person som t ex ett företag, institution, stiftelser etc. [sv]
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
05.02.2018 13:50:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/869247d2-5167-434e-8b43-305b8c1cc877 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Organisasjon
Bokmål

Organisation
Svensk

Organization
Engelsk

Beskrivelse
En juridisk person som t ex ett företag, institution, stiftelser etc.
Svensk

Kode
Organization
Overordnet term
Bokmål
     Superconcept
Bokmål
          Aktør
Bokmål
               Association[en]
Bokmål