A/S Notodden Salpeterfabrik (Kjemisk industri)

Beskrivelse
Notodden Salpeterfabriker AS regnes som den første salpeterfabrikken, selv om den faktisk var en "forsøksfabrikk". Formålet var å fremstille kalksalpeter som kunne avløse chilesalpeter som gjødsel.
Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Teknisk Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
24.10.2018 14:23:45
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/874e47c1-ae16-4189-b4f3-118ebc645df6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
A/S Notodden Salpeterfabrik
Bokmål

Beskrivelse
Notodden Salpeterfabriker AS regnes som den første salpeterfabrikken, selv om den faktisk var en "forsøksfabrikk". Formålet var å fremstille kalksalpeter som kunne avløse chilesalpeter som gjødsel.
Bokmål

Etablering
09.07.1904 Notodden (Kommune)

-Tidspunkt
09.07.1904
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
23.03.1907
Selskapet ble ved opsjon innlemmet i Norsk Hydro og vedtatt oppløst på Hydros ekstraordinære generalforsamling 23.03.1907.

-Tidspunkt
23.03.1907
-Beskrivelse
Selskapet ble ved opsjon innlemmet i Norsk Hydro og vedtatt oppløst på Hydros ekstraordinære generalforsamling 23.03.1907.
Bokmål

Forretningstype
Historikk

Forsøksfabrikken Notodden produserte mellom 1905 til 1908 2200 tonn kalksalpeter, hvorav 60% som norgesalpeter til landbruket. Nye og større fabrikkanlegg ble oppførti årene 1905-07.

Bokmål

Referanse
Anker Olsen, Kr. (1955). Norsk Hydro gjennom 50 år - Et eventyr fra realitetens verden. Norsk Hydro-elektriske Kvælstofaktieselskab, Oslo.
Bokmål