Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum)

Beskrivelse

Norske fotograffirmaer

Datasett
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
I drift
Status
15.02.2018 15:56:12
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/7d2a01d1-724c-4ad2-a18c-e799880a0241
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 448 treff.
Navn
Fotograffirmaer (Norge)
Bokmål

Beskrivelse
Norske fotograffirmaer
Bokmål

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

EngelskDatasett
Innholdet oppdatert
15.02.2018 15:56:12
Ansvarlig forvalter
Uuid
7d2a01d1-724c-4ad2-a18c-e799880a0241
ACL (rettigheter)
7d2a01d1-724c-4ad2-a18c-e799880a0241_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
I drift Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:23
Beta Ulf Bodin (KulturIT AS) 17.03.2017 15:11:23

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk