Måltype (A.1.22)

Typ av mått (svensk)

Datasett
Hvilende
Status
12.03.2018 15:31:23
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/4977c4a4-fbf6-471e-9ba2-1322b02db786
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
1 til 20 av 28 treff.
Navn
Måltype (A.1.22)
Bokmål

Typ av mått
Svensk

Kode
A.1.22
Datasett
Bokmål

Innholdet oppdatert
12.03.2018 15:31:23
Uuid
4977c4a4-fbf6-471e-9ba2-1322b02db786
ACL (rettigheter)
4977c4a4-fbf6-471e-9ba2-1322b02db786_SHARED
Status
Status Lagred av Tidpunkt
Hvilende Kristina Berg (inom KulturIT) (KulturIT AS) 12.03.2018 13:08:29
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43

Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i mapp
Totalt antall poster
28

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
import_test
Redaktør
Granskere
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:22:13
Sist lagret
12.03.2018 13:08:29
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Hvilende Kristina Berg (inom KulturIT) (KulturIT AS) 12.03.2018 13:08:29
Publisert UlfB 07.06.2013 10:03:43
Administratør
import_test

Redaktør

Granskere