Dybde

Djup (svensk)

Sist lagret
09.01.2015 12:36:25
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/e18b892e-7c60-4361-aea1-0806334f0c2a | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Dybde
Bokmål

Djup
Svensk

Uuid
e18b892e-7c60-4361-aea1-0806334f0c2a
ACL (rettigheter)
4977c4a4-fbf6-471e-9ba2-1322b02db786_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 11.11.2013 22:57:42

Datasett
Samlingsterm
Nei
Inkludert i mapp
Plassholdere
Nei
Opprettet av
IMPORT_TEST 03.05.2013 14:22:33
Bidrag fra
root 11.11.2013 22:57:42
Godkjende forslag
Anvends av (Primus/Digitalt Museum)
Anvends av (abonnement)
Deles i mapper
Opprettet av
IMPORT_TEST
Opprettet
03.05.2013 14:22:33
Sist lagret av
root
Sist lagret
09.01.2015 12:36:25
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert root 11.11.2013 22:57:42
Tidligere lagret
Tidpunkt Lagred av
25.09.2014 16:12:05 root